Close
    41 45 48 47

    Народно читалище „Надежда – 1900“ с.Чавдар Народно читалище „Надежда–1900” има заслугата за запазване на българските традиции и обичаи, за зараждане и развитие на библиотечното дело, събирането и разпространението на знания за село Чавдар, както и развитието на изкуствата и културата в общината. В момента към читалище се изявяват по различни наши и международни фестивали, творческите състави с десетки участници – женски народен хор “Китка”, група за стари шлагери „Спомени“, детски и младежки танцов състав “Средногорско веселие”, детска фолклорна група “Славейче”, школа за модерни танци, женска група за автентично пеене, група за автентичен фолклор и работилници за деца.