Close
    ОУ "Св. св. Кирил и... ОУ "Св. св. Кирил и Методий" Целодневна детска градина "Щастливо детство" All-day kindergarten "Happy childhood"

    Основно училище „Св.Св.Кирил и Методий“ с.Чавдар Основно училище Св. Св. Кирил и Методий, Чавдар е учебно заведение с 152 дългогодишна история. Училището разполага с отлична материална база - оборудван компютърен кабинет с нови лаптопи с достъп до Интернет, кабинет по приобщаващо образование за работата на училищния психолог и логопед. В училищния двор е изградена модерна спортна площадка с изкуствена настилка за няколко вида спорт. Оборудвана е и фитнес зала, в която младежи от общината тренират силови спортове. От 2021 г. вече функционира и нов физкултурен салон по проект на Програма за развитие на селските райони 2014-2020.