Close
    44 42

    Фолклорен център „Чавдар“ Първият интерактивен фолклорен център в България, който съхранява местното материално и нематериално културно наследство, представяйки по съвременен и модерен начин народния бит и традиции, знания и умения като памет и жива практика. Селищната общност на Чавдар е главният инициатор и деен изпълнител за създаването и развитието на центъра. Събраната от специалистите информация е представена чрез табла, анимирани видеоклипове, компютърна игра и автентични експонати, които осигуряват широк и разнообразен достъп на посетителя. Изградени са арт и интерактивни инсталации и работилница, които въвеждат посетителя в темата и му дават възможност самият той да участва в образователния процес.