Close

    THE RAINS ARE DIFFERENT NOW (2020) Three-channel sound installation Inkeri Aula Mark Niskanen Jani-Matti Salo Directional speakers (recycled PET), profile lights, media players Constantly changing loop The sound installation The Rains Are Different Now (Sade on toisenlaista nyt) is centered around changing environments, uncertainty, and local knowledge. The exhibition is prepared with the ethnographic material of the multinational research project, SENSOTRA (Sensory Transformations and Transgenerational Environmental Relationships in Europe 1950-2020). The work was produced with the kind support the Arts Promotion Centre Finland (Taike) and Satakunta Regional Fund of the Finnish Cultural Foundation. _____ SADE ON TOISENLAISTA NYT (2020) Kolmikanavainen ääni-installaatio Inkeri Aula Mark Niskanen Jani-Matti Salo Äänisuihkut (kierrätetty PET-muovi), mediatoistimet Kesto: Alati muuntuva luuppi Koko: Installointi sovitettavissa tilakohtaisesti Galleriatilassa olevaa tuolia saa siirrellä. Sade on toisenlaista nyt -installaatio on eri paikoista kerättyjen aistihavaintojen virta. Alati muutoksessa oleva teos kehottaa pysähtymään ja havainnoimaan, mitä ympäristömme aaveilla on kerrottavana. Teoksessa on kolme yhtäaikaista osaa: ei enää, nyt, ei vielä. Ääni-installaation teksti perustuu SENSOTRA-tutkimushankkeen kävelyhaastatteluihin. Niiden avulla tutkitaan eri ikäisten ihmisten kokemuksia elinympäristön muutoksista viime vuosikymmenten aikana. Teokseen on myös kerätty paikallisia havaintoja ja muistiainesta Kokemäenjoen ympäristöstä aistielämänkerrallisen metodin avulla kesän 2020 aikana. Aistimuistojen kautta voidaan kurkottaa kohti suuria kysymyksiä, kuten kulttuurihistorian ilmenemistä ihmisten omakohtaisissa kokemuksissa ja suhdettamme ympäristöön ekologisen kriisin keskellä. Havainnoitsija ei voi olla ulkopuolinen tarkkailija: emme saa tietoa maailmasta asettumalla sen ulkopuolelle; tiedämme, koska olemme itse maailmaa. “Mut niinhän sitä ennen ajateltiin, et kaikki, mikä sit menee meriin, niin se katoaa”. Tutkimusaineistosta installaatioon valittujen havaintojen inspiraationa toimii ympäristön “aaveiden” käsite. Nämä aaveet ovat läsnä kaikkialla: niin hiekanjyvän elämänkaaressa, Kokemäenjoen pohjasedimentissä kuin ammoin kadonneiden lajien jäljissä, kuten fossiileista tuotettavassa energiassa, joka saa installaation äänisuihkutkin värähtelemään. Aaveet muistuttavat meitä siitä, että menneet ajat ovat edelleen läsnä, eikä niitä saisi unohtaa. Elinympäristömme aaveiden huomaaminen kyseenalaistaa ihmislajin erityisyyden suhteessa muihin organismeihin. Havainnot paljastavat erilaisten olioiden yhteenkietoutuneisuuden aina yhteyttävistä kasveista puhelimiimme käytettyihin kaivannaisiin ja terveyteen vaikuttaviin maaperän bakteereihin. Samalla herkistyminen toisille äänille ja ajallisuuksille muistuttaa havainnoitsijaa siitä, että olemme myös itse tulevaisuuden aaveita. Kiitos Helmi Järviluoma-Mäkelä, Outi Järvinen, Mia Roivio ja Panphonics, Poriginal-galleria sekä kaikki aistikävelyihin osallistuneet. Teosta ovat tukeneet Suomen Kulttuurirahaston Satakunnan rahasto, TAIKE - Taiteen edistämiskeskus sekä Euroopan tutkimusneuvosto (Horizon 2020-hanke nro 694893 SENSOTRAn kautta).

    Walk 2 VR Pori katu Keskikaiutin - nyt The Rains Are Diffe...

    Card