• Info
 • Toggle gyroscope controls
 • Tiny planet view
 • Sound on/off
 • Edit
 • Virtual reality
 • Fullscreen
  Close

  Kommentar: Trapp ned til bål/grillplass Plasstype: Grill-/bålplass Dekke: Løst Dekketilstand: Jevnt Helning: 0 Tilgjenghetsvurdering Manuell Rullestol: Ikke tilgjengelig Tilgjenghetsvurdering Automatisk Rullestol: Ikke tilgjengelig

  Toalett tilgjengelig for alle

  Baderampe med håndlist på begge sider. Tilgjengelig for alle. Listhøyde: 1 meter øvre, og 80 cm nedre. Rampelengde: 4 meter Rampebredde: 1 meter Stigning: 2

  Flytebrygge vurdert som "ikke tilgjengelig". Rampebredde: 110 Rampeterskel: 50 Rampelengde: 300 Håndlist mangler Plankeavstand: 0,5 Stoppkant: Ja Stoppkanthøyde: 21

  Sittegruppe Tilgjenghetsvurdering Manuell Rullestol: Tilgjengelig Tilgjenghetsvurdering Automatisk Rullestol: Ikke tilgjengelig Dekke: Løst Dekketilstand: Ujevnt Helning: 0.5 høyde bord: 68 Utstikk bord: 57 Høyde benk: 50 Forbedringsforslag: tilvirke bord med utstikker for rullestolbrukere

  Sittegruppe Tilgjenghetsvurdering Manuell Rullestol: Ikke tilgjengelig Tilgjenghetsvurdering Automatisk Rullestol: Ikke tilgjengelig Dekke: Løst Dekketilstand: Ujevnt Helning: 5 høyde bord: 74 Utstikk bord: 47 Høyde benk: 45 Forbedringsforslag: Utstikk ikke tilgjengelig for rullestol. Benken bør snus.

  Sittegruppe Tilgjenghetsvurdering Manuell Rullestol: Ikke tilgjengelig Tilgjenghetsvurdering Automatisk Rullestol: Ikke tilgjengelig Tilgjenghetsvurdering syn: Ikke tilgjengelig Dekke: Løst Dekketilstand: Ujevnt Diameter: 100 Bredde inngang: 300 Høyde inngang: 160 Kontrast: ikke vurdert Forbedringsforslag: Det er stor løs grus inne i gapahuken.

  Sittegruppe Tilgjenghetsvurdering Manuell Rullestol: Ikke tilgjengelig Tilgjenghetsvurdering Automatisk Rullestol: Ikke tilgjengelig Dekke: Fast Dekketilstand: Ujevnt Helning: 0,5 Høyde bord: 72 Utstikk bord: 57 Høyde benk: 45 Forbedringsforslag: Bør snu benken 180 grader slik ar det blir lettere å komme til utstikk. Bør fjerne større steiner og gress.

  Sittegruppe Tilgjenghetsvurdering Manuell Rullestol: Tilgjengelig Tilgjenghetsvurdering Automatisk Rullestol: Ikke tilgjengelig Dekke: Fast Dekketilstand: Ujevnt Helning: 2,5 Høyde bord: 72 Utstikk bord: 57 Høyde benk: 45 Forbedringsforslag: Bør fjerne større steiner og gress.

  Sittegruppe Tilgjenghetsvurdering Manuell Rullestol: Tilgjengelig Tilgjenghetsvurdering Automatisk Rullestol: Ikke tilgjengelig Dekke: Fast Dekketilstand: Jevnt Helning: 0,5 Høyde bord: 72 Utstikk bord: 57 Høyde benk: 45 Forbedringsforslag: Benken bør snus 180 grader for å komme enklere til bordutstikk. Bør fjerne større steiner og grus.

  Sittegruppe Tilgjenghetsvurdering Manuell Rullestol: Tilgjengelig Tilgjenghetsvurdering Automatisk Rullestol: Tilgjengelig Dekke: Fast Dekketilstand: Jevnt Helning: 0 Høyde bord: 70 Utstikk bord: 57 Høyde benk: 45

  Fast brygge vurdert som "Tilgjengelig". Rekkverk: Nei Stoppkant: Ja Stoppkanthøyde: 12 Diameter: 290 Forbedringsforslag: Bør tette hull

  Toalett Tilgjenghetsvurdering Manuell Rullestol: Ikke tilgjengelig Tilgjenghetsvurdering Automatisk Rullestol: Ikke tilgjengelig Tilgjenghetsvurdering Automatisk Rullestol: Ikke tilgjengelig Tilgjenghetsvurdering Syn: Delvis tilgjengelig Rampe: Nei Bredde inngang: 90 Terskelhøyde: 2.5 Kontrast inngang: Mindre god Diameter: 140 Dørtype: Slagdør ut Døråpner: Manuell Belysning inne: Ja Servant: Tilgjengelig WC: Tilgjengelig Rampe: Ikke vurdert

  Parkeringsplass Tilgjenghetsvurdering Manuell Rullestol: Ikke tilgjengelig Tilgjenghetsvurdering Automatisk Rullestol: Ikke tilgjengelig Årstidsbruk: Sommer Kapasitet personbiler: 10 Antall UU: 0 Dekke: Fast Dekketilstand: Jevnt Forbedringsforslag: Tilrettelegge HC-PARKERING

  Parkeringsplass Tilgjenghetsvurdering Manuell Rullestol: Tilgjengelig Tilgjenghetsvurdering Automatisk Rullestol: Ikke tilgjengelig Årstidsbruk: Hele året Kapasitet personbiler: 30 Antall UU: 0 Dekke: Fast Dekketilstand: Jevnt Forbedringsforslag: Dekke bør etterses jevnlig. Bør lage egne HC plasser

  Parkeringsplass Tilgjenghetsvurdering Manuell Rullestol: Ikke tilgjengelig Tilgjenghetsvurdering Automatisk Rullestol: Ikke tilgjengelig Årstidsbruk: Hele året Kapasitet personbiler: 10 Antall UU: 0 Dekke: Fast Dekketilstand: Jevnt Forbedringsforslag: Tilrettelegge HC-PARKERING

  Parkeringsplass Tilgjenghetsvurdering Manuell Rullestol: Ikke tilgjengelig Tilgjenghetsvurdering Automatisk Rullestol: Ikke tilgjengelig Årstidsbruk: Ukjent Kapasitet personbiler: 50 Antall UU: 0 Dekke: Løst Dekketilstand: Ujevnt

  Trimløype Tilgjenghetsvurdering Manuell Rullestol - Delvis tilgjengelig Automatisk Rullestol - Tilgjengelig El-Rullestol - Tilgjengelig Syn - Tilgjengelig Årstidsbruk: Sommer Sperrebom: Nei belysning: Ikke belysning Dekke: Fast Dekketilstand: Jevnt Bredde: 250 Stigning: 2.5 Tverrfall: 0 Møte/hvileplass: Ja Fri høyde: 225 cm Ledelinje: Visuell Ledelinje kontrast: God

  Trimløype Tilgjenghetsvurdering: Manuell Rullestol - Ikke tilgjengelig Tilgjenghetsvurdering Automatisk Rullestol - Ikke tilgjengelig Tilgjenghetsvurdering El-Rullestol - Ikke tilgjengelig Tilgjenghetsvurdering Syn - Ikke tilgjengelig Årstidsbruk: Sommer Sperrebom: Nei belysning: Ikke belysning Dekke: Fast Dekketilstand: Ujevnt Bredde: 250 Stigning: 3 Tverrfall: 0,5 Møte/hvileplass: Nei Fri høyde: 225 cm Ledelinje: Taktil og visuell Ledelinje kontrast: Dårlig

  Trimløype Tilgjenghetsvurdering: Manuell Rullestol -Delvis tilgjengelig Automatisk Rullestol - Ikke tilgjengelig El-Rullestol - Tilgjengelig Syn - Tilgjengelig Årstidsbruk: Sommer Sperrebom: Nei belysning: Ikke belysning Dekke: Fast Dekketilstand: Jevnt Bredde: 250 Stigning: 6 Tverrfall: 1 Møte/hvileplass: Nei Fri høyde: 225 cm Ledelinje: Visuell Ledelinje kontrast: God

  Trimløype - Grusvei Tilgjenghetsvurdering: Manuell Rullestol - Tilgjengelig Automatisk Rullestol - Ikke tilgjengelig El-Rullestol - Ikke tilgjengelig Syn - Tilgjengelig Årstidsbruk: Sommer Sperrebom: Nei belysning: Ikke belysning Dekke: Fast Dekketilstand: Jevnt Bredde: 250 Stigning: 4,9 Tverrfall: 5 Møte/hvileplass: Nei Fri høyde: 225 cm Ledelinje: Visuell Ledelinje kontrast: God

  Trimløype - Grusvei Tilgjenghetsvurdering: Manuell Rullestol - Tilgjengelig Automatisk Rullestol - Ikke tilgjengelig El-Rullestol - Ikke tilgjengelig Syn - Tilgjengelig Årstidsbruk: Sommer Sperrebom: Nei belysning: Ikke belysning Dekke: Fast Dekketilstand: Jevnt Bredde: 250 Stigning: 4,9 Tverrfall: 5 Møte/hvileplass: Nei Fri høyde: 225 cm Ledelinje: Visuell Ledelinje kontrast: God

  Trimløype - Gangvei og sykkelvei Tilgjenghetsvurdering: Manuell Rullestol - Tilgjengelig Automatisk Rullestol - Ikke tilgjengelig El-Rullestol - Ikke tilgjengelig Syn - Tilgjengelig Årstidsbruk: Sommer Sperrebom: Nei belysning: Ikke belysning Dekke: Fast Dekketilstand: Jevnt Bredde: 250 Stigning: 4,9 Tverrfall: 5 Møte/hvileplass: Nei Fri høyde: 225 cm Ledelinje: Visuell Ledelinje kontrast: God

  Trimløype - Gangvei og sykkelvei Tilgjenghetsvurdering: Manuell Rullestol - Ikke tilgjengelig Automatisk Rullestol - Ikke tilgjengelig El-Rullestol - Tilgjengelig Syn - Ikke tilgjengelig Årstidsbruk: Ja belysning: Ikke belysning Dekke: Fast Dekketilstand: Jevnt Bredde: 280 Stigning: 5,5 Tverrfall: 2,2 Møte/hvileplass: Nei Fri høyde: 225 cm Ledelinje: Visuell Ledelinje kontrast: God

  Nesbyen sentrum Utsikten Klevarudnatten BjĂždnaskaret Utsikten Nesfjellet