• Info
 • Toggle gyroscope controls
 • Tiny planet view
 • Sound on/off
 • Edit
 • Virtual reality
 • Fullscreen
  Close

  Night music 2 (Dow Jones, S&P, Nasdaq, EuroStoxx 50, Dax, CAC 40, FTCE 100, Ibex 35, Nikkey, Shanghai, Ibovespa, Hong Kong... Coronavirus spread sinks world stock markets) 2021 Duvar kağıdı, folyo üzerine baskı Wallpaper, print on folio, 3 + 1 AP 276 x 600 cm

  Night Music 2 (Dow Jones, S&P, Nasdaq, EuroStoxx 50, Dax, CAC 40, FTCE 100, Ibex 35, Nikkey, Shanghai, Ibovespa, Hong Kong... Coronavirus spread sinks world stock markets) [Gece Müziği 2 (Dow Jones, S&P, Nasdaq, EuroStoxx 50, Dax, CAC 40, FTCE 100, Ibex 35, Nikkey, Shanghai, Ibovespa, Hong Kong... Koronavirüsün yayılışı dünya borsalarını batırıyor)] adlı işte ise başka bir oyun; küresel borsalar, beyaz gürültü ve görsel partisyon arasında bir şeye dönüşür. Koronavirüs pandemisinin ilk dalgası sırasında borsaların düşüşüne ilişkin finansal grafiklerden oluşan işte manipülasyon fikri, bir karşılıklılık içerisinde ortaya çıkar: Finansal sistemin soyut işleyişi, insan ya da insan olmayan kaynakları çıkarmak ve karları maksimize etmek için araçlar geliştirerek manipüle eder, fakat göstergelerin kırılganlığının gösterdiği üzere kendisi de manipüle edilebilir durumdadır. Görsel soyutlama ve tekrarlama aracılığıyla grafikler, tekno-finansal soyutlamanın çevrimi içerisindeki sistemsel bir hata ya da bir arıza olarak geçersiz hale gelir.

  In Night Music 2 (Dow Jones, S&P, Nasdaq, EuroStoxx 50, Dax, CAC 40, FTCE 100, Ibex 35, Nikkey, Shanghai, Ibovespa, Hong Kong... Coronavirus spread sinks world stock markets), another game –that of the global stock markets– turns into something between white noise and visual score. The work consists of financial graphics related to the fall of stock markets during the first wave of the coronavirus pandemic. The idea of manipulation appears in its reciprocity: the abstract functioning of the financial system is to manipulate in devising tools to extract human and nonhuman resources and maximize profits, but it can be manipulated itself, as the fragility of the signs shows. The graphics become null through visual abstraction and repetition, as an error, or a glitch within the circuit of techno-financial abstraction.

  Coronavirus spread sinks world stock markets - 1 2020 Goblen: bazin üzerine gümüş mürekkep (Afrika damask kumaşı) Tapestry: silver ink painted on bazin (African damask textile) 210 x 142 cm Coronavirus spread sinks world stock markets - 2 2021 Goblen: bazin üzerine gümüş mürekkep (Afrika damask kumaşı) Tapestry: silver ink painted on bazin (African damask textile) 210 x 142 cm

  Card

  Card

  Coronavirus spread sinks world stock markets 1-2 [Koronavirüsün yayılışı dünya borsalarını batırıyor 1-2] adlı iş de virüs biçimindeki biyolojik bir etken ile piyasa gösterenleri ve spekülatif düzenlemeler biçimindeki finansal bir virüsün çökme etkisini yeniden üreten ve çoğaltan dengesiz, parazitleşmiş bir matriks olarak bir dizi finansal veriden oluşmaktadır. Derlenen bilginin dijital olarak değiştirilmesi ve büyütülerek elle yeniden üretimi, elektronik hiperstimülasyon ve artan sosyal kaygı duygusuyla yüklü görsel bir doğaçlama meydana getirir.

  Coronavirus spread sinks world stock markets 1-2 is also composed by a range of financial data, as a disturbed and parasited matrix, which reproduces and multiplies the crashing effect of a biological agent in the form of a virus and a financial virus in the form of market signifiers and speculative arrangements. The digital alteration and amplified manual reproduction of the collected information form a visual improvisation, which resonates with the electronic hyperstimulation and the growing sense of social anxiety.

  Chaos game - 2 (Haïtian revolution) 2021 Hahnemuhle Photo Rag fine art paper üzerine baskı, ahşap masa, LED ışıklar Print on Hahnemuhle Photo Rag fine art paper, wooden table, LED lights, 3 + 1 AP 150 cm x 150 cm x 47 cm

  Card

  Card

  Card

  Chaos Game [Kaos Oyunu], Haiti'nin bağımsızlığıyla sonuçlanan ilk başarılı köle ayaklanması olan 1791-1804 Haiti Devrimi etrafında sorular ortaya atan, kasıtlı olarak işlevsizleştirilmiş bir kutu oyunudur. “Şeker adası” olarak da bilinen Haiti, şeker kamışının en büyük üreticilerinden ve o dönemde köle ticaretinin ana destinasyonlarından biri olan bir Fransız ada sömürgesiydi. On sekizinci yüzyılda şeker, ya da “beyaz altın” piyasası, rekabet eden sömürgeci imparatorluklar tarafından, malların ve insanların ticaretini yönlendiren ve belirli ulusların servetini besleyen kölelik kurumu yoluyla kuruldu. Bir tür “kaos-kartografisi” oluşturan iş, grafik ve coğrafi kodların bir dezoryantasyonunu içererek, bunu dünyanın sermaye merkezli imgelemleriyle ilişkili daha geniş bir anlam ağına bağlar.

  Chaos Game is an intentionally dysfunctional board game that raises questions around the Haitian Revolution of 1791-1804, the first successful slave revolt resulting in the independence of Haiti. Known as a sugar island, Haiti was a French island colony which was one of the largest producers of sugar cane and main destinations of slave trade at the time. The eighteenth-century world market for sugar, or the “white gold”, was built by competing colonial empires, through the institution of slavery, as it drove trade in goods and people and fueled the wealth of certain nations. The work implies a disorientation with the graphic and geographic codes to form a “chaos-cartography”, connecting it to a wider web of significance in relation to the capitalocentric imageries of the world.

  Night music 1 (CIA game) 2021 Duvar kağıdı, folyo üzerine baskı Wallpaper, print on folio, 3 + 1 AP 276 x 800 cm

  Night Music 1 (CIA Game) [Gece Müziği 1 (CIA Oyunu)], Amerika Birleşik Devletleri’nin Merkezi İstihbarat Teşkilatı tarafından yaratılmış ve kullanılmış olan bir kutu oyununa dayanır. Sanatçı –belki de bir “öğrenme-me” aracı olarak– oyunda temsil edildiği şekliyle savaşın, politikanın ve ekonominin unsurlarını yapıbozuma uğratarak oyunu yeniden tasarlar ve dünya görüsünü yerinden ederek merkezsizleştirir. Oyunun işlemsel unsurlarına sızarak önceden belirlenmiş hükümleri, koşulları, koşullanmaları parçalarına ayırır. Böylece oyunun kullanım amacını bozar ve jeopolitik ya da ekonomik çıkarlarla şekillenmiş olan semiyotik bağlamında parazit etkisi yaratır. Bu yeniden düzenleme, belirgin kurallar ya da arzulanan bir sonuç olmadan, bir keşif olarak küresel labirentin kaotik alanını anımsatır.

  Night Music 1 (CIA Game) is based on a board game that was created and used by the Central Intelligence Agency of the United States to train its agents. The artist redesigns the game –perhaps as a “de-training” tool– to deconstruct the elements of war, politics and economics as represented in the game, decentralizing and deterritorializing its vision of the world. Leaking into the operative elements of the game, the work dismantles the preassigned terms, conditions, conditionings, and thus disrupts its intended use and parasites its semiotic context informed by geopolitical and economic interests. The recomposition evokes a chaotic sphere of the global labyrinth for an exploration without apparent rules or a desired end.

  Ruins, Ruines, Ruinen, खंडहर, རུཨིན་ 2021 Print on Hahnemuhle Photo Rag fine art paper, 10 + 1 AP 120 cm x 42 cm

  Ruins, Ruines, Ruinen, खंडहर, རུཨིན་ [Harabeler] başlıklı somut şiirde Ludovic Bernhardt, birikmiş bir erozyonun göstergelerini kullanarak, sanatsal-şiirsel bir yapı içerisinde paradoksal bir gerilimi aktarır: Harabeler ile bir yapı(söküm) süreci

  In the concrete poetry Ruins, Ruines, Ruinen, खंडहर, རུཨིན་, Ludovic Bernhardt, by using the very signs of an accumulative erosion, conveys a paradoxical tension within an artistic-poetic construction: a process of (de)construction with ruins

  Sets to reactivate 2021 Video (‘‘Sets to reactivate’’ deneysel yazımından | from the experimental writing ‘‘Sets to reactivate’’), 5 + 1 AP

  Sets to reactivate [Yeniden canlandırılacak setler], finans piyasasının çökmüş gösterenlerinin üzerine yerleştirilerek, infosfer ve psikosferin dalgalı katmanlarını yansıtır. Haber yayıncılığı dilini ve estetiğini kullanan sanatçı, “flaş haber” başlıklarında kullanılan bu tanıdık biçimi ve bilginin içe alan akışını tekrar karıştırarak yeniden temellük eder.

  Sets to reactivate, adopted from the artist’s experimental writing piece of the same title, is placed onto the crashed signifiers of the financial market, projecting the floating layers of the infosphere and psychosphere. Using the language and aesthetics of news broadcasting, the artist re-mixes and reappropriates this familiar form used in “breaking news” headlines, and the absorbing flow of information.

  Night music 2 (Dow Jones, S&P, Nasdaq, EuroStoxx 50, Dax, CAC 40, FTCE 100, Ibex 35, Nikkey, Shanghai, Ibovespa, Hong Kong... Coronavirus spread sinks world stock markets) 2021 Duvar kağıdı, folyo üzerine baskı Wallpaper, print on folio, 3 + 1 AP 276 x 600 cm

  Card

  Card

  Card

  Ruins, Ruines, Ruinen, खंडहर, རུཨིན་ 2021 Print on Hahnemuhle Photo Rag fine art paper, 10 + 1 AP 120 cm x 42 cm