• Info
 • Toggle gyroscope controls
 • Tiny planet view
 • Sound on/off
 • Edit
 • Virtual reality
 • Fullscreen
 • Unlisted
  Private
  Featured
 • Petr Salek
  PRO
 • Like
  Share
  Add to tour
 • 3D

  Rembrandt Harmensz. van Rijn Učenec vs studovně, 1634 Malba je datována vlevo dole rokem 1634 a podepsána jménem Rembrandt. Tento rok byl v malířově osobním životě šťastný a v kariéře úspěšný. Ve svých osmadvaceti letech se oženil se Saskií van Uylenburgh a započal dráhu vyhledávaného malíře – v to období především portrétů. Tento zachycuje ušlechtilou tvář starého učence, který je zachycen v momentě vyrušení z četby knihy. Na jeho učenost poukazují předměty na stole jako glóbus, knihy, folianty a pero s kalamářem. Nákladný oděv a zlatý řetěz přes ramena naznačují, že se jedná o muže zámožného. Jeho totožnost neznáme – Rembrandt však použil zcela shodný model ještě na dvou jiných malbách, kde muž vystupuje v orientálním kostýmu a turbanu. Malíř byl již od začátku své tvorby fascinován světem orientu a měl zálibu ve zvláštních, často archaických kostýmech. Od mládí také s oblibou zobrazoval stařecké postavy. Stáří významově spojoval s životními zkušenostmi, učeností a věděním, jak se i odráží ve výrazu tváře tohoto učence, který je jediným Rembrandtovým obrazem na území České republiky. #Rembrandt #narodnigalerie #artmagazin.eu

   Close
   Rembrandt Harmensz....